Ograniczenia w sprzedaży niektórych popularnych leków OTC przez apteki internetowe.

14 lip 2015
przez Jakub Szkutnik
  • przyczyna zmian

1 lipca 2015 r. weszła w życie Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875) zmieniająca m.in. przepisy Ustawy

Prawo Farmaceutyczne dotyczące zasad obrotu popularnymi lekami OTC zawierającymi

pseudoefedrynę, dekstrometorfan i kodeinę oraz produktów leczniczych z grupy ATC G03A –

hormonalne środki antykoncepcyjne do stosowania wewnętrznego, posiadający kategorię

dostępności „OTC”.

  • istota zmian

Apteki ogólnodostępne oraz punkty apteczne są uprawnione do jednorazowego wydania

wyłącznie jednego opakowania produktu leczniczego, w którego skład wchodzą

pseudoefedryna, dekstrometorfan, kodeina lub posiadającego kategorię dostępności

„wydawane bez przepisu lekarza – OTC”.

Farmaceuta lub technik farmaceutyczny powinien odmówić wydania produktu leczniczego,

zawierającego w składzie substancje o działaniu psychoaktywnym, posiadającego kategorię

dostępności „wydawane bez przepisu lekarza – OTC”, osobie, która nie ukończyła 18. roku

życia lub jeżeli uzna, że może on zostać wykorzystany w celach pozamedycznych lub

spowodować zagrożenie dla zdrowia i życia. W przypadku powzięcia wątpliwości co do

wieku osoby, której wydaje się taki produkt leczniczy należy zażądać okazania dokumentu

stwierdzającego wiek osoby.

  •  konsekwencje dla aptek internetowych

W ustawieniach apteki internetowej należy ustawić ograniczenie możliwości zakupów

wskazanych wyżej produktów do wyłącznie jednego opakowania.

Co ważniejsze, niedopuszczalna stała się sprzedaż wysyłkowa takich produktów leczniczych

ze względu na brak możliwości weryfikacji przez farmaceutę wieku osoby nabywającej

produkt leczniczy ani stwierdzenia czy produkt może zostać wykorzystany w celach

pozamedycznych.

Rozwiązaniem tego problemu jest wprowadzenie dla tych produktów możliwości odbioru

osobistego w aptece stacjonarnej, po ich uprzednim zamówieniu za pośrednictwem apteki

internetowej. Jeśli apteka internetowa nie oferuje możliwości odbioru osobistego zamówień,

niestety należy zrezygnować ze sprzedaży wskazanych wyżej środków.

Zmiana przepisów jest o tyle uciążliwa, że dotyczyć będzie niezwykle popularnych środków,

takich jak Cirrus, Sudafed, Modafen, Ibuprom Zatoki, Gripex czy syropów – Robitussin lub

Dexapini.

Ryzykować jednak nie warto, gdyż kary za złamanie nowych przepisów ustawy mogą sięgać

nawet kwoty 500 000 zł.


źródło:
art. 68 ust 3, art. 71 a, art. 96 ust 2, art. 96 ust 4a i art. 129d znowelizowanej Ustawy Prawo
Farmaceutyczne (Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) w brzmieniu od dnia 1.07.2015 r.
ZNAK TOWAROWY APTEON JEST WŁASNOŚCIĄ APTEON SP. Z O.O. WPISANEJ DO REJESTRU PROWADZONEGO PRZEZ SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE WYDZIAŁ XI GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO POD NUMEREM KRS 0000644730. WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO: 5000 ZŁ.
Call Now ButtonZadzwoń teraz!Video Pomoc